Zna ktos moze budawę windowsoskich skrótów *.LNK-- {glowa}