Dlaczego program mi wysypuje błąd przy WriteLn...

0

Mam procedure, która pobiera nazwe komputera i powinna ją zapisac do pliku txt a wywala błąd z uwzględnieniem na linijkę : "Writeln('Twoja nazwa komputera to:' + Comp);"

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Comp : String;
Buff : DWORD;
TXT : TextFile;
begin
Buff := 64;
SetLength(Comp, Buff);
GetComputerName(PChar(Comp), Buff);
AssignFile(TXT,'C:/Windows/Pulpit/dane.txt');
Rewrite(TXT);
try
Writeln('Twoja nazwa komputera to:' + Comp);
finally
CloseFile(TXT);
end;
end;

POMOCY!!!

0

Po pierwsze:

Writeln(TXT, 'Twoja nazwa komputera to:' + Comp);

A po drugie proponuje wypelnic Comp spacjami, bo bedzie brzydko.

Razem:

begin
Buff := 64;
Comp:=StringOfChar(' ',Buff); //jedna spacja
GetComputerName(PChar(Comp), Buff);
AssignFile(TXT,'C:/Windows/Desktop/dane.txt');
Rewrite(TXT);
try
Writeln(TXT, 'Twoja nazwa komputera to:' + Comp);
finally
CloseFile(TXT);
end;

--Pawel

Delphi6

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1