Jak wyprodukowć bazgroł?

0

Coś takiego jk ołówek w wordzie.
Jk obsługiwać ColorGrid?--Delphi 2 , 6 i 5
Ciekawe pomysły i poszukiwanie rozwiązań.

0

Nie za bardzo kapuję o co Ci chodzi... O malowanie w polu tekstowym?--Pozdrawiam {hello}

0

Moze o to:

na formie image1

type
TForm1 = class(TForm)
{...}
private
drawing: boolean;
{...}
procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if button=mbLeft then
begin
drawing:=True;
Image1.Canvas.MoveTo(X,Y);
end;
end;

procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if button=mbLeft then drawing:=False;
end;

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
if drawing then
image1.Canvas.LineTo(x,y);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Form1.DoubleBuffered:=True;
end;

kolory i inne bzdury dorób sam
--Pawel

Delphi6

0

Dzięki!
Zapraszam do Korzystania z GG--Delphi 2 , 6 i 5
Ciekawe pomysły i poszukiwanie rozwiązań.

0

Osadnik napisał:

&gtZapraszam do Korzystania z GG

zapraszam do korzystania z ICQ :-)--Pawel

Delphi6

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0