Cześć,
próbuję określić liczbę zewnętrznych (EIF) oraz wewnętrznych plików danych bazując na diagramie związków encji. Jest to dla mnie totalna nowość.
Stąd pytania:

  1. Mając dwie encje
    np. pierwsza encja : KSIĄŻKA, atrybuty: #ISBN, *TYTUŁ
    druga encja: CZYTELNIK, atrybuty: #PESEL, *NAZIWSKO.
    istnieje pomiędzy nimi relacja wiele do wielu, zatem pomiędzy nimi powstaje tabela skrzyżowań (np. WYPOŻYCZENIE z takimi atrybutami jak *DATA).

    Czy w takim przypadku tabela skrzyżowań zalicza się jako RET (Record Element Type) czy zakładamy, że nie jest ona niewidoczna z perspektywy użytkownika i nie jest identyfikowana jako plik logiczny?

2.Czy jeżeli z jakiegoś powodu musielibyśmy stworzyć encję z relacją 1:1 w diagramie ERD czy liczyć ją jako osobne RET?

  1. Czy do DET (Data Element Type) zaliczamy również klucze obce, które znajdują się w danej tabeli?