Eksperyment liniowy i binarny. Prośba o sprawdzenie kodu.

Odpowiedz Nowy wątek
2020-03-25 23:10

Rejestracja: 5 dni temu

Ostatnio: 12 godzin temu

0

Proszę o sprawdzenie kodu czy spełnia założenia zadania.

Założenia w załączniku.

using System;
using System.Diagnostics;

namespace PROJEKT
{
  class Program
  {
    public static int counter = 0; //to są cztery zmienne, które będą zliczać ilość operacji
    public static int counter1 = 0;
    public static int counter2 = 0; 
    public static int counter3 = 0;
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] array = new int[268435456]; //deklaracja tablicy o 2^28 ilości elementów

      double[] results1 = new double[10]; //dodatkowa tablica dla czasów szukania

      double[] results2 = new double[10]; //dodatkowa tablica dla czasów szukania

      double[] results5 = new double[10]; //dodatkowa tablica dla czasów szukania

      double[] results6 = new double[10]; //dodatkowa tablica dla czasów szukania

      int[] results3 = new int[10]; //dodatkowa tablica dla ilości operacji

      int[] results4 = new int[10]; //dodatkowa tablica dla ilości operacji

      Random rand = new Random(); //funkcja losująca liczbę

      for (int i = 0; i < array.Length; i++) //pętla wypełniająca naszą tablicę 2^28 losowymi liczbami od 1 do 1000
      {
        int number = rand.Next(0, 1001); //ustala zakres losowych liczb na 1-1000
        array[i] = number;
      }

      bool isPresent(int[] vector, int number) //metoda szukania liniowego, z PDFa, chyba nie trzeba tłumaczyć
      {
        for (int i = 0; i < vector.Length; i++)
        {
          if (vector[i] == number)
          {
            return true;
          }
        }
        return false;
      }

      //empiryczna ocena z pomiarem czasu -średnia- ma być z 10 wyników więc pętla 
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        long startingTimeAVG = Stopwatch.GetTimestamp(); //początek liczenia czasu
        isPresent(array, rand.Next(0, 1001)); //metoda szukania elementu losowego rand w tablicy array
        long endingTimeAVG = Stopwatch.GetTimestamp(); //koniec liczenia czasu
        long elapsedTimeAVG = endingTimeAVG - startingTimeAVG; //różnica czasu
        double elapsedSecondsAVG = elapsedTimeAVG * (1.0 / Stopwatch.Frequency); //jakieś przekonwertowanie wyniku, bodajże do mikrosekund
        results1[i] = elapsedSecondsAVG; //wpisanie czasu z każdego obiegu pętli do tablicy
      }

      for (int i = 0; i < 10; i++) //tutaj zrobiłem sobie pętlę do wypisania tych wszystkich wyników
        Console.WriteLine("LINIOWA/SREDNIA | CZAS OPERACJI = "+results1[i]);

      //a tutaj żeby się nie bawić w excelu od razu zrobiłem liczenie średniej z wyników
      double result1 = (results1[0] + results1[1] + results1[2] + results1[3] + results1[4] + results1[5] + results1[6] + results1[7] + results1[8] + results1[9]) / 10;
        Console.WriteLine("LINIOWA/SREDNIA | SREDNI CZAS OPERACJI = "+result1);

      //empiryczna ocena z pomiarem czasu -negatywna- element z poza zakresu tablicy - bo wystarczy podać element, którego na pewno nie ma w tablicy
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        long startingTimeNEG = Stopwatch.GetTimestamp();
        isPresent(array, 1001); //metoda szukania elementu, którego nie ma - 1001
        long endingTimeNEG = Stopwatch.GetTimestamp();
        long elapsedTimeNEG = endingTimeNEG - startingTimeNEG;
        double result2 = elapsedTimeNEG * (1.0 / Stopwatch.Frequency);
        results5[i] = result2;

        Console.WriteLine("LINIOWA/NEGATYWNA | CZAS OPERACJI = " + result2);
      }

      //a tutaj żeby się nie bawić w excelu od razu zrobiłem liczenie średniej z wyników
      double result9 = (results5[0] + results5[1] + results5[2] + results5[3] + results5[4] + results5[5] + results5[6] + results5[7] + results5[8] + results5[9]) / 10;
      Console.WriteLine("LINIOWA/NEGATYWNA | SREDNI CZAS OPERACJI = " + result9);

      int linearSearchOperations(int[] vector, int n) //zrobiłem dwie takie same metody - jedna dla średniej opcji, druga dla negatywnej
                              //tutaj niestety sam nie wiem jak to działa, więc Ci za dużo nie wytłumaczę, ale ważne, że działa! 
                              //liczy się to za pomocą tego counter w jakiś sposób, już nie pamiętam, ale nie powinien się o to pytać, mnie nie pytał
      {
        for (int i = 0; i < vector.Length; i++)
        {
          counter++;
          if (vector[i] == n) return i;
        }
        return -1;
      }

      int linearSearchOperationsNEG(int[] vector, int n) //dla opcji negatywnej
      {
        for (int i = 0; i < vector.Length; i++)
        {
          counter1++;
          if (vector[i] == n) return i;
        }
        return -1;
      }

      for (int i = 0; i < 10; i++) //znów ma być dla 10 losowych liczb, więc taka pętelka 
      {
        counter = 0;
        linearSearchOperations(array, rand.Next(0, 1001));
        results3[i] = counter;
        Console.WriteLine("LINIOWA/SREDNIA | LICZBA OPERACJI = "+results3[i]);
      }

      int result3 = results3[0] + (results3[1] + results3[2] + results3[3] + results3[4] + results3[5] + results3[6] + results3[7] + results3[8] + results3[9]) / 10; //średnia liczba operacji
      Console.WriteLine("LINIOWA/SREDINA | SREDNIA LICZBA OPERACJI = " + result3);

      linearSearchOperationsNEG(array, 1001); //tutaj dla negatywnego
      Console.WriteLine("LINIOWA/NEGATYWNA | LICZBA OPERACJI = " + counter1);

      Array.Sort(array); //sortowanie tablicy, bo jest to potrzebne dla szukania binarnego
              Console.WriteLine("\n ***** \n");

      bool isPresent2(int[] Vector, int Number) //metoda szukania binarnego, to też z PDFa, nie trzeba tłumaczyć (mam nadzieję)
      {
        int Left = 0, Right = Vector.Length - 1, Middle;
        while (Left < Right)
        {
          Middle = (Left + Right) / 2;
          if (Vector[Middle] == Number)
            return true;
          else if (Vector[Middle] > Number)
            Right = Middle - 1;
          else
            Left = Middle + 1;
        }
        return false;
      }

      //empiryczna ocena z pomiarem czasu -średnia- znów 10 wyników więc znów pętla do 10
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        long startingTimeBINAVG = Stopwatch.GetTimestamp();
        isPresent2(array, rand.Next(0, 1001));
        long endingTimeBINAVG = Stopwatch.GetTimestamp();
        long elapsedTimeBINAVG = endingTimeBINAVG - startingTimeBINAVG;
        double elapsedSecondsBINAVG = elapsedTimeBINAVG * (1.0 / Stopwatch.Frequency);
        results2[i] = elapsedSecondsBINAVG;
      }

      for (int i = 0; i < 10; i++) //znów pętla do wypisania wyników
        Console.WriteLine("BINARNA/SREDNIA | CZAS OPERACJI = "+results2[i]);

      //znów liczenie średniej od razu
      double result4 = (results2[0] + results2[1] + results2[2] + results2[3] + results2[4] + results2[5] + results2[6] + results2[7] + results2[8] + results2[9]) / 10;
      Console.WriteLine("BINARNA/SREDNIA | SREDNI CZAS OPERACJI = " + result4);

      //empiryczna ocena z pomiarem czasu -negatywna- element z poza zakresu tablicy - pętelka
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        long startingTimeBINNEG = Stopwatch.GetTimestamp();
        isPresent2(array, 1001); //znów 1001
        long endingTimeBINNEG = Stopwatch.GetTimestamp();
        long elapsedTimeBINNEG = endingTimeBINNEG - startingTimeBINNEG;
        double result5 = elapsedTimeBINNEG * (1.0 / Stopwatch.Frequency);
        results6[i] = result5;

        Console.WriteLine("BINARNA/NEGATYWNA | CZAS OPERACJI = " + result5);

      }

      double result8 = (results6[0] + results6[1] + results6[2] + results6[3] + results6[4] + results6[5] + results6[6] + results6[7] + results6[8] + results6[9]) / 10;
      Console.WriteLine("BINARNA/NEGATYWNA | SREDNI CZAS OPERACJI = " + result8);

      int binarySearchOperations(int[] tab, int n) //funkcja do liczenia operacji szukania binarnego, tutaj też nie pamiętam dlaczego tak :c
                             //tutaj też dwie, dla średniej i negatywnej
      {
        int left = 0;
        int right = tab.Length - 1;
        while (left <= right)
        {
          counter2++;
          int middle = (left + right) / 2;
          if (n == tab[middle])
          {
            return n;
          }
          else if (n < tab[middle])
          {
            right = middle - 1;
          }
          else
          {
            left = middle + 1;
          }
        }
        return -1;
      }

      int binarySearchOperationsNEG(int[] tab, int n) //dla opcji negatywnej
      {
        int left = 0;
        int right = tab.Length - 1;
        while (left <= right)
        {
          counter3++;
          int middle = (left + right) / 2;
          if (n == tab[middle])
          {
            return n;
          }
          else if (n < tab[middle])
          {
            right = middle - 1;
          }
          else
          {
            left = middle + 1;
          }
        }
        return -1;
      }

      for (int i = 0; i < 10; i++) //opcja średnia = znów ma być dla 10 losowych liczb, więc taka pętelka 
      {
        counter2 = 0;
        binarySearchOperations(array, rand.Next(0, 1001));
        results4[i] = counter2;
        Console.WriteLine("BINARNA/SREDNIA | LICZBA OPERACJI = "+results4[i]);
      }

      int result6 = (results4[0] + results4[1] + results4[2] + results4[3] + results4[4] + results4[5] + results4[6] + results4[7] + results4[8] + results4[9]) / 10; //średnia liczba operacji 
      Console.WriteLine("BINARNA/SREDNIA | SREDNIA LICZBA OPERACJI= " + result6);

      binarySearchOperationsNEG(array, 1001); //negatywna = poza zakresem
      Console.WriteLine("BINARNA/NEGATYWNA | LICZBA OPERACJI = " + counter3);

      Console.ReadLine();
    }
  }
}
edytowany 3x, ostatnio: Shalom, 2020-03-26 09:20
Proszę, wklej kod tutaj a nie dawaj doc'a. - Delor 2020-03-25 23:23
srsly program w docu? - enedil 2020-03-26 01:24
Najbardziej "sexy" jest komentarz //tutaj niestety sam nie wiem jak to działa, więc Ci za dużo nie wytłumaczę, ale ważne, że działa! - AnyKtokolwiek 2020-03-26 10:24

Pozostało 580 znaków

2020-03-26 10:01

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 8 sekund temu

Lokalizacja: Silesia

1
 • Cały kod jest w mainie - powydzielaj to do osobnych method
 • metoda nie powinna się nazywać bool isPresent2(int[] Vector, int Number) //metoda szukania binarnego, to też z PDFa, nie trzeba tłumaczyć (mam nadzieję) tylko np. bool isPresentForbinarySearch(int[] Vector, int Number). Ogólnie nazwa powinna być na tyle opisowa żeby nie trzeba było używać komentarzy

Pozostało 580 znaków

2020-03-26 10:36

Rejestracja: 5 dni temu

Ostatnio: 12 godzin temu

0

Dzięki za uwagi i wytłumaczenie.

Pozostało 580 znaków

2020-03-26 12:10

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 4 godziny temu

0

Tek kod kompiluje się? W C# jest definiowanie metod w metodach?

To funkcje lokalne, nie metody. - Saalin 2020-03-26 12:13
Ok. Czyli C# 7.0 i wyżej. - Delor 2020-03-26 12:19

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0