[C#] Spoj - Liczby pierwsze. Jak to zoptymalizować?

0

Witam. Mam wypisać liczby pierwsze na przedziale a...b. Input wygląda tak

Ilość przedziałów
Początek_przedziału1 Koniec_przedziału 1
Początek_przedziału2 Koniec_przedziału 2

np.

2
1 10
60 90

Niestety mój kod działa, lecz zbyt długo się wykonuję.


  using System;

  public class Test
  {
      static int BeforeSpace(string before) /// konwertuje napis z wejścia 
                      /// i zwraca liczbę otwierającą przedział
      {
        int length = before.Length;
        string output = "";

        for (int i=0; i<length; i++)
        {
          if (!char.IsWhiteSpace(before[i]))
          {
            output += before[i];
          }
           else
          {
           return Convert.ToInt32(output);
          }
        }
       return 0;
      }
      static int AfterSpace(string after) /// konwertuje napis z wejścia 
                       /// i zwraca liczbę zamykającą przedział
      {
        int length = after.Length;
        string output = "";
        bool startreading = false;
        for (int i=0; i<length; i++)
        {
          if (char.IsWhiteSpace(after[i]))
          {
            startreading = true;
          }
          if (startreading)
          {
            output+=after[i];
          }
        }
       return Convert.ToInt32(output);
      }

      static bool isPrime(int value) /// określa czy dana liczba jest liczbą pierwszą.
      {
        bool isPrime = true;
        int sqrt = Convert.ToInt32(Math.Sqrt(value));
        for (int i = 2; i<=sqrt; i++)
        {
          if ((value%i)==0)
          {
            isPrime = false;
          }
        }
        return isPrime;
      }

      static void returnprime(int a, int b) /// przelatuje po całym przedziale i wywołuje    
                          /// sprawdzanie czy liczba jest pierwsza 
                          /// na każdym elemencie przedziału                       
      {
        if (a==1)
        {
          a=2;
        }

        for (; a<=b; a++)
        {
          if (isPrime(a))
          {
            Console.WriteLine(a);
          }
        }
        Console.WriteLine(Environment.NewLine);
      }

    public static void Main()
    {
      int amount = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); /// ilość przedziałów

      for (int i = 0; i<amount; i++)
      {
        string textvalues = Console.ReadLine();  
        int start_range = BeforeSpace(textvalues); /// zapisuje pierwszą liczbę przed spacją
        int end_range = AfterSpace(textvalues); /// zapisuje drugą liczbę po spacji
        returnprime(start_range,end_range); /// wyznaczam liczby pierwsze z tego przedziału
      }
    }
  }

Wrzucam kod z przykładowym in/outputem http://ideone.com/8Lzlre

Więc, co mógłbym zmienić?

4

Twój algorytm ma złożoność kwadratową (dla każdej liczby n z przedziału a..b wywołujesz pętlę, która wykonuje się n razy), podczas gdy bez problemu można tu zejść do liniowej.

Oprócz tego możesz zastosować sztuczki w stylu inkrementacji co 2 zamiast co 1 w metodzie isPrime czy też nie wykorzystywać sita Eratostenesa, które samo w sobie nie grzeszy wydajnością.

0

W pętli lepiej iść od 3 z krokiem 4, i dzielić przez i oraz i+2.

A to AfterSpace i BeforeSpace lepiej zamienić na string.Split i int.Parse. Wynajdowanie koła na nowo to strata czasu.

3

Lekcja na dziś: sito eratostenesa -> https://github.com/p4-team/cr[...]crypto_commons/generic.py#L68
Albo chociaż to jakoś tablicuj jeśli sito za trudne. Bo teraz jak ci podam na wejściu milion identycznych przedziałów to ty i tak będziesz wesoło wszystko liczył milion razy...

0

Nie ma tu raczej innego wyjścia niż Sito Eratostenesa. Dodatkowo sumy prefiksowe o, których nikt tu nie wspomniał, a są przecież niezbędne.
Co do optymalizacji sita eratostenesa - mozna je nieźle tuningować, ale w pewnym momencie zaczyna się to robić trudne.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0