Co trzeba zrobić, aby obiekt stał się przezroczysty

barszcz

Każdy obiekt, zarejestrowany jako MovieClip, ma właściwość _alpha, która definiuje jego stopień widoczności. Właściwość przyjmuje wartości od 0 (niewidoczny) do 100 (w pełni widoczny).

obiekt._alpha = 50; //50% widoczności

Obiekty niewidoczne (_alpha równe 0) są wciąż aktywne. Oznacza to na przykład, że można kliknąć w niewidzialny przycisk, jednak lepszym sposobem ukrycia obiektu jest _visible=false;.

FAQ

0 komentarzy