PAnsiChar

Adam Boduch

PAnsiChar - typ wskaźnikowy języka Delphi

PAnsiChar jest wskaźnikiem na wartość typu AnsiChar:

type PAnsiChar = ^AnsiChar;

Może być także używany jako wskaźnik na pojedyńczy znak łańcucha AnsiString:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S : AnsiString;
  P : PAnsiChar;
begin
  S := 'Delphi';
  P := Addr(S[1]); // adres 1 znaku

  P^ := 'E'; // zmiana znaku
  Writeln(S); // wyświetli: Eelphi
  Readln;
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

Jak rzutować String na PAnsiChar?

Wyświetli nie "Elphi", ale "Eelphi" ;)