Word

Szczawik

Word - typ

Typ liczbowy, 16 bitowy (2 bajty), stałoprzecinkowy (w tym całkowitoliczbowy), bez znaku.

Zakres: (0 .. 65535)

0 komentarzy