LongWord

TeWuX

LongWord - typ

Typ liczbowy, 32 bitowy(4 bajty), stałoprzecinkowy (w tym całkowitoliczbowy), bez znaku.

Zakres: (0 .. 2^32-1) = (0 .. 0..4294967295)

0 komentarzy