Shr

KKKas

shr - słowo kluczowe języka Delphi

shr to operator logiczny: przesuwa bity w prawo, najmłodszy zostaje usunięty a najstarszy zastępiony zerem.

SHR 101110 
    010111 

Możliwe jest przesuwanie bitów o zadaną liczbę miejsc:

var 
 B: Byte;
begin
 B shr 3; // przesunięcie bitów o 3 pozycje w prawo
end.

Operator shr można wykorzystywać do szybszej operacji dzielenia przez potęgi 2. Np kod:

var 
 B: Byte;
begin
 B := 128; // 128 = 10000000
 B := B shr 2; // przesuwa o 2 bity (po tej operacji B = 00100000 = 32)
end.

Wykonuje się dużo szybciej niż:

var 
 B: Byte;
begin
 B := 128;
 B := B div 2*2; // B = 128 / 4 = 32
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Jednak optymalizator Delphi zamienia div'a przez potęgi dwójki na shr (ba! nawet a*7 optymalizuje :P) i nawet w sekcjach krytycznych korzystanie z tego operatora, dla zastąpienia div'a nie ma sensu, bo zmniejsza czytelność. Powinien być używany jedynie do operacji na bitach.