Mod

paulus

Operatory arytmetyczne:
Mod jest to reszta z dzielenia (dwuargumentowe):

Przykład:

i := 5 mod 2; // pod zmienną i podstaw resztę z dzielenia 5 przez 2 (1)

Reszta z dzielenia jest to cyfra której brakuje do pełnego wyniku:
np 5 mod 2=1 ponieważ 5:2=2 reszty 1

Inne operatory arytmetyczne to:
+,-, /, *, Div

0 komentarzy