Div

paulus

Operatory arytmetyczne:

Div jest to dzielenie całkowite (dwuargumentowe):

Przykład:

i := 5 div 2; // pod zmienną i podstaw (5 div 2)=2;

Wynik dzielenia całkowitego jest to cyfra przed przecinkiem: np 2,50

Inne operatory arytmetyczne to:
+,-, /, *, Mod

0 komentarzy