Pliki dołączane

Adam Boduch

Idea plików dołączanych jest bardzo prosta ? polega na włączeniu w odpowiednim miejscu modułu pliku tekstowego, który jest traktowany jak integralna część tego modułu. Pewnie nasunie się w tym momencie porównanie z modułami ? nie jest to jednak identyczny mechanizm.

Plik dołączany to nic innego jak zwykły plik tekstowy. Z menu File wybierzmy New/Other. W oknie dialogowym zaznacza się pozycję Other Files, a następnie klika ikonę Text [#]_. W edytorze kodu pojawi się nowa zakładka ? zapiszmy ten plik pod nazwą SHOW.INC, ale uprzednio trzeba wpisać w edytorze kodu prostą instrukcję:

Writeln('Hello World');

Plik główny DPR powinien wyglądać tak jak na listingu poniżej:

program IncludeInc;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  {$I SHOW.INC}
  Readln;
end.

Dzięki dyrektywie {$I} można włączyć plik do programu. Będzie to równoważne wstawieniu w tym miejscu zawartości owego pliku SHOW.INC.


.. [#] Opis ten może się różnić w zależności od wersji Delphi

0 komentarzy