MatchesMask

Adam Boduch
MatchesMask
Moduł: Masks
```delphi function MatchesMask(const Filename, Mask: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca [[Delphi/True]] jeżeli plik określony w parametrze FileName jest zgodny z maską Mask.

Przykładowo:

  if MatchesMask('plik.txt', '*.txt') then
    Writeln('Plik prawidłowy!');

Funkcja zwróci True jeżeli rozszerzenie pliku plik.txt pasuje do maski *.txt. Taki warunek zostanie spełniony jako prawidłowy, maska *.txt oznacza dopasowanie każdego pliku, którego rozszerzeniem jest *.txt. Znak gwiadki oznacza w tym wypadku dowolną frazę. Maska może zawierać również znak ? który oznacza dowolny, pojedyńczy znak. Np. maska plik?.txt oznacza dowolny plik, który po frazie plik będzie zawierał pojedyńczy znak, czyli np. plik1.txt, plik2.txt itp:

  if MatchesMask('plik1.txt', 'plik?.txt') then
    Writeln('Plik prawidłowy!');

Uwaga! Funkcja zadeklarowana jest w rzadko używanym module - Masks

1 komentarz

Siedzę już trochę w Delphi, ale aż do teraz nie miałem pojęcia o takim module (Masks). Wielkie dzięki za przypomnienie (tak się składa, ze właśnie takiego modułu potrzebowałem, a właściwie jednej funkcji, zawartej w tym module).