IOResult

Adam Boduch
IOResult
Moduł: SysUtils
```delphi function IOResult: Integer; ``` Zwraca kod ostatniej operacji I/O (wejścia/wyjścia). [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca 0 jeżeli operacja została zakończona sukcesem - w przeciwnym wypadku - zwraca kod błędu. Używaj tej funkcji tylko wtedy, gdy dyrektywa sprawdzania błędów jest wyłączona: `{$I-}`. Jeżeli jest włączona, Delphi sam wyłapuje i obsługuje błędy.

Przykład prezentuje działanie funkcji. Jeśli w katalogu z programem nie znajduje się plik, który chcemy otworzyć program się nie "posypie" lecz wyświetli odpowiednią dla użytkownika informację:

Var f: Text;
  s: String;
Begin
 Assign(f, 'plik.txt');
 {$I-} Reset(f); {$I+}
 If IOResult <> 0 Then
 Begin
  Writeln('Brak pliku');
  ReadLn;
  Halt;
 End;
 ReadLn(f, s);
 Close(f);
End.

1 komentarz

Przydaloby sie jakis przyklad tutaj dodac.