ExcludeTrailingBackslash

Adam Boduch
ExcludeTrailingBackslash
Moduł: SysUtils
```delphi function ExcludeTrailingBackslash(const S: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca ścieżkę przekazaną w parametrze S pozbawioną znaku \ (tzw. backslash; Windows) lub / (tzw. slash; Linux) na jej końcu. Przykładowe użycie:
var
  S : String;
begin
  S := 'C:\katalog\katalog2\';
  S := ExcludeTrailingBackslash(S);
  Writeln(S); // wyświetli C:\katalog\katalog2
end.

Funkcja zachowana ze względów kompatybilności, zaleca się używanie funkcji ExcludeTrailingPathDelimiter

Zobacz też:

0 komentarzy