ChangeFileExt

Adam Boduch
ChangeFileExt
Moduł: SysUtils
function ChangeFileExt(const FileName, Extension: string): string;

Na podstawie parametrów, funkcja zwraca ścieżkę do pliku, ze zemienionym rozszerzeniem. Parametr FileName określa ścieżkę do pliku natomiast Extension - nową nazwę rozszerzenia (włączając kropkę na początku).

Sposób użycia jest prosty:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  Dir : String;
begin
  Dir := GetCurrentDir;
 
  Writeln(ChangeFileExt(Dir, '.bat'));
  Readln;
end.

W rezultacie, na ekranie zostanie wyświetlona ścieżka do naszej, uruchomionej aplikacji, ze zmienionym rozszerzeniem - .bat.

Zobacz też:

0 komentarzy