WideCharToString

Adam Boduch
WideCharToString
Moduł: System
function WideCharToString(Source: PWideChar): string;

Funkcja konwertuje łańcuch Unicode typu PWideChar na typ String. Parametr może być równie dobrze tablicą znaków typu WideChar.

var
  P : PWideChar;
  S : String;
begin
  P := 'To jest łancuch zakończony znakiem #0';
  S := WideCharToString(P);
end.
Znaki typu WideChar z uwgi iż są to znaki Unicode zajmują w pamięci 2 bajty

Zobacz też:

0 komentarzy