WideCharToString

Adam Boduch
WideCharToString
Moduł: System
```delphi function WideCharToString(Source: PWideChar): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje łańcuch Unicode typu [[Delphi/PWideChar]] na typ [[Delphi/String]]. Parametr może być równie dobrze tablicą znaków typu [[Delphi/WideChar]].
var
  P : PWideChar;
  S : String;
begin
  P := 'To jest łancuch zakończony znakiem #0';
  S := WideCharToString(P);
end.

Znaki typu WideChar z uwgi iż są to znaki Unicode zajmują w pamięci 2 bajty

Zobacz też:

0 komentarzy