StringOfChar

Adam Boduch
StringOfChar
Moduł: System
```delphi function StringOfChar(Ch: Char; Count: Integer): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca łańcuch zawierający Count znaków Ch. Użycie tej funkcji jest bardzo proste:
S := StringOfChar('A', 5);

W takim wypadku, zmienna S będzie miała wartość AAAAA.

Zobacz też:

0 komentarzy