Sqrt

zawad
Sqrt
Moduł: System
```delphi function Sqrt(X: Extended): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] Sqrt zwraca pierwiastek kwadratowy liczby X.

Przykład:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Liczba, Pierwiastek: Extended;
begin
  Liczba := 2006;
  Pierwiastek := Sqrt(Liczba);
  ShowMessageFmt('Pierwiastek z liczby %f = %2.10f',[Liczba, Pierwiastek]);
end;

po naciśnięciu tego buttona pojawi się komunikat o treści: Pierwiastek z liczby 2006.00 = 44.7883913531

Zobacz też:

2 komentarzy

Czytaj dzial "Pomoc", a w szczegolnosci tekst "Zasady redagowania artykulow"!

Pierwiastek kwadratowy oczywiście.