Slice

Adam Boduch
Slice
Moduł: System
function Slice(var A: array; Count: Integer): array;

Dosyć specyficzna funkcja, która może być jedynie przekazywana jako argument innej funkcji lub procedury. "Przycina" ona tablice określoną w parametrze A do Count elementów.

Poniżej znajduje się prosty przykład prezentujący działanie tej funkcji - pozostawienie i przekazanie do procedury Foojedynie pierwszych 5 elementów:

program Example;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses SysUtils;
 
procedure Foo(A : array of String);
var
  i : Integer;
begin
  for I := Low(A) to High(A) do
    Writeln(A[i]);
end;
 
var
  Bar : array[0..10] of String;
  I : Integer;
begin
  for I := Low(Bar) to High(Bar) do
    Bar[i] := 'Foo ' + IntToStr(i);
 
  Foo(Slice(Bar, 5));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy