RTLVersion

Adam Boduch
RTLVersion
Moduł: System
```delphi const RTLVersion = 15.0; ``` [[Delphi/Zmienne globalne|Zmienna globalna]], której wartość jest zależna od wersji Delphi (powyższa wartość 15.0 jest charakterystyczna dla Delphi 7) i określa wersję biblioteki uruchomieniowej (ang. Run-time Library).

Zobacz też:

0 komentarzy