Ptr

Adam Boduch
Ptr
Moduł: System
```delphi function Ptr(Address: Integer): Pointer; ``` Konwertuje adres w postaci liczby 32-bitowej na wskaźnik typu [[Delphi/Pointer]].

W Delphi dla .NET funkcja nie istnieje

Zobacz też:

0 komentarzy