Ptr

Adam Boduch
Ptr
Moduł: System
function Ptr(Address: Integer): Pointer;

Konwertuje adres w postaci liczby 32-bitowej na wskaźnik typu Pointer.

W Delphi dla .NET funkcja nie istnieje

Zobacz też:

0 komentarzy