IsMultiThread

Adam Boduch
IsMultiThread
Moduł: System
var IsMultiThread: Boolean;

Zmienna globalna posiadająca wartość True jeżeli aplikacja posiada dodatkowe wątki uruchamiane metodą BeginThread (lub wątki wykorzystujące klasę TThread).

Przykładowa aplikacja:

program Bar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses Classes;

type
  TMyFoo = class(TThread)
  end;

var
  Foo : TMyFoo;
begin
  Foo := TMyFoo.Create(True);

  if IsMultiThread then
    Writeln('Tak, aplikacja uruchamia wątki...');

  Foo.Free;
  Readln;
end.

Po uruchomieniu aplikacji, na ekranie konsoli wyświetlony zostanie tekst: Tak, aplikacja uruchamia wątki...

Zobacz też:

0 komentarzy