Include

Adam Boduch
Include
Moduł: System
```delphi procedure Include(var S: set of T; I:T); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] Include dodaje element do zbioru S. Procedura może zostać zastąpiona wywołaniem operatora + jednak jej użycie jest zalecane ze względu na wysoką wydajność. Przykład:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
  TSet = set of Char; // deklaracja zbioru
var
  MySet : TSet;
begin
  Include(MySet, 'A'); // dodanie elementu 'A'
  MySet := MySet + ['B']; // dodanie elementu 'B' - wolne!
end.

W Delphi dla .NET (konkretnie w przypadku korzystania z formularzy WinForms) procedura Include służy do przypisywania zdarzeń dla komponentu. Np.:

Include(MyButton.Click, Button1_Click);

Pierwszy parametr określa nazwę zdarzenia ? w tym wypadku ? Click. Odpowiednikiem zdarzenia Click w VCL.NET jest OnClick.
Drugi parametr to nazwa procedury zdarzeniowej która zostanie przypisana do określonego zdarzenia.

Zobacz też:

0 komentarzy