Exclude

Adam Boduch
Exclude
Moduł: System
```delphi procedure Exclude(var S: set of T;I:T); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] realizuje usuwanie elementu ze zbioru S. Taką operację można zrealizować również przy pomocy operatora + lecz zalecane jest użycie procedury Exclude ze względu na zwiększoną wydajność. Przykład użycia:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
  TSet = set of Char; // deklaracja zbioru
var
  MySet : TSet;
begin
  MySet := ['A', 'B', 'C'];
  Exclude(MySet, 'A'); // usuwanie elementu 'A'
  MySet := MySet - ['B']; // usuwanie elementu 'B' - wolne!
end.

Zobacz też:

0 komentarzy