CmdShow

Adam Boduch
CmdShow
Moduł: System
var CmdShow: Integer;

Zmienna globalna określa flage, która powinna być przekazana do funkcji ShowWindow podczas wyświetlania głównego okna aplikacji. W przypadku bibliotek DLL, wartość tej zmiennej wynosi 0.

0 komentarzy