CmdShow

Adam Boduch
CmdShow
Moduł: System
```delphi var CmdShow: Integer; ``` [[Delphi/Zmienne globalne|Zmienna globalna]] określa flage, która powinna być przekazana do funkcji [[WinAPI/ShowWindow]] podczas wyświetlania głównego okna aplikacji. W przypadku bibliotek DLL, wartość tej zmiennej wynosi 0.

0 komentarzy