Chr

pregusia
Chr
Moduł: System
function Chr(X: Byte): Char;

Funkcja pochodząca z modułu System. Zwraca ona znak (Char) o odpowiadającym kodzie ASCII podanym w parametrze.

Pare przykładów:

Chr(65); // Zwraca znak A
Chr(90); // Zwraca znak Z
Chr(32); // Zwraca znak spacji

Zamiennie z funkcja Chr, chcąc uzyskać odpowiedni znak możemy użyć jego kodu ASCII poprzedzając go #

Writeln(#65); // ZnakA
Writeln(#65#32#65); //Napisze 'A Z'

0 komentarzy