AllocMemSize

Adam Boduch
AllocMemSize
Moduł: System
```delphi var AllocMemSize: Integer; ``` [[Delphi/Zmienne globalne|Zmienna globalna]] zawiera informacje o blokach pamięci używanych przez aplikację. Innymi słowy, możesz użyć tej zmiennej do sprawdzenia ile bajtów pamięci zużywa Twoja aplikacja.
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S1, S2 : String;
begin
  S1 := 'Hello';
  S2 := 'World';

  Writeln('AllocMemSize: ', AllocMemSize);

  Readln;
end.

Ponieważ ta zmienna zadeklarowana jest w module System, może nie odzwierciedlać rzeczywistej ilości używanej pamięci w wypadku gdy aplikacja korzysta z dołączanych bibliotek DLL.

Zobacz też:

0 komentarzy