Addr

Adam Boduch
Addr
Moduł: System
```delphi function Addr(X): Pointer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] w działaniu odpowiada operatorowi @, czyli pobiera adres obiektu określonego w parametrze X. Parametrem może być dowolna zmienna, procedura czy funkcja.

Przykład:

var
  S : String;
  P : ^String;
begin
  S := 'Łańcuch';
  P := Addr(S);
  P^ := 'Wskaźnik';

  ShowMessage(S); // wyświetli: "Wskaźnik"
end.

Zobacz też:

0 komentarzy