Win32Platform

Adam Boduch
Win32Platform
Moduł: SysUtils
var Win32Platform: Integer = 0;

Zmienna globalna określa rodzaj systemu operacyjnego na którym uruchamiany jest program. Możliwa wartość zmiennej:

  • VER_PLATFORM_WIN32s - Windows for Workgroups z WIN32s
  • VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS - Windows 95
  • VER_PLATFORM_WIN32_NT - Windows NT

Przykładowe użycie:

program Bar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Windows, SysUtils;
 
var
  S : String;
 
begin
  case Win32Platform of
    VER_PLATFORM_WIN32s: S := 'Win 3.1';
    VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS: S := 'Windows 95';
    VER_PLATFORM_WIN32_NT: S := 'Windows NT';
  end;
  Writeln('System to ' + S);
  Readln;
end.
Stałe wykorzystane w programie zadeklarowane są w module Windows

0 komentarzy