Win32Platform

Adam Boduch
Win32Platform
Moduł: SysUtils
var Win32Platform: Integer = 0;

Zmienna globalna określa rodzaj systemu operacyjnego na którym uruchamiany jest program. Możliwa wartość zmiennej:

 • VER_PLATFORM_WIN32s - Windows for Workgroups z WIN32s
 • VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS - Windows 95
 • VER_PLATFORM_WIN32_NT - Windows NT

Przykładowe użycie:

program Bar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Windows, SysUtils;

var
 S : String;

begin
 case Win32Platform of
  VER_PLATFORM_WIN32s: S := 'Win 3.1';
  VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS: S := 'Windows 95';
  VER_PLATFORM_WIN32_NT: S := 'Windows NT';
 end;
 Writeln('System to ' + S);
 Readln;
end.
Stałe wykorzystane w programie zadeklarowane są w module Windows

0 komentarzy