TryStrToBool

Adam Boduch
TryStrToBool
Moduł: SysUtils
function TryStrToBool(const S: string; out Value: Boolean): Boolean;

Funkcja działa bardzo podobnie do funkcji StrToBool; próbuje skonwertować wartość łańcuchową (określoną w parametrze S na typ Boolean).

Podstawowa różnica jest taka, iż funkcja sprawdza czy łańcuch określony w parametrze można skonwertować. Jeżeli tak - funkcja zwraca wartość True, a parametr Value zawiera rezultat działania operacji. W przypadku nieudanej konwersji, funkcja nie wywołuje wyjątku EConvError, a jedynie zwraca False.

program Foo;

uses
  SysUtils; 

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  B: Boolean; 

begin
  TryStrToBool('false', B); //zwraca True, B=>false
  TryStrToBool('False', B); //zwraca True, B=>false
  TryStrToBool('FALSE', B); //zwraca True, B=>false
  TryStrToBool('fAlSe', B); //zwraca True, B=>false
  TryStrToBool('false ', B); //zwraca False
  TryStrToBool(' false ', B); //zwraca False
end.

Zobacz też:

0 komentarzy