Sleep

Adam Boduch
Sleep
Moduł: SysUtils
```delphi procedure Sleep(milliseconds: Cardinal);{$IFDEF MSWINDOWS} stdcall; {$ENDIF} ``` Procedura Sleep powoduje tymczasowe zawieszenie wykonywania dalszego kodu aplikacji. Parametr milliseconds określa liczbę milisekund (1000 milisekund = 1 sekunda) przez jakie aplikacja ma być zawieszona.

Uwaga! Z tym poleceniem należy postępować bardzo ostrożnie, blokuje bowiem wykonywanie aplikacji, może tym samym dojść do zawieszenia programu lub nawet systemu.

2 komentarzy

Jeszcze nie wiadomo jak beda linkowane klasy i metody, trzeba to ustalic.

mogłeś dać odnośnik:
zobacz też

  • application.processmessages;