RaiseLastOSError

Adam Boduch
RaiseLastOSError
Moduł: SysUtils
```delphi procedure RaiseLastOSError; ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] wykonuje wyjątek `EOSError` z numerem błędu zwracanym przez funkcję [[Delphi/GetLastError]]. Innymi słowy procedura wykonuje wyjątek z komunikatem błędu przypisanym do danej liczby (ID błędu).

Zobacz też:

0 komentarzy