IncludeTrailingPathDelimiter

Adam Boduch
IncludeTrailingPathDelimiter
Moduł: SysUtils
```delphi function IncludeTrailingPathDelimiter(const S: string): string; ``` Na podstawie ścieżki przekazanej w parametrze S, [[Delphi/Funkcje|funkcja]] zwraca ścieżkę posiadającą znak \ (tzw. backslash; Windows) lub / (tzw. slash; Linux) na jej końcu, ale tylko jeśli zachodzi taka konieczność.

Przykład:

var
  S : String;
begin
  S := 'C:\katalog\katalog2';
  S := IncludeTrailingPathDelimiter(S);
  Writeln(S); // wyświetli C:\katalog\katalog2\
end.

Zobacz też:

0 komentarzy