ExtractRelativePath

Adam Boduch
ExtractRelativePath
Moduł: SysUtils
```delphi function ExtractRelativePath(const BaseName, DestName: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca ścieżkę relatywną na podstawie dwóch parametrów. Parametr DestName musi zawierać pełną ścieżkę do pliku, wraz z jego nazwą natomiast parametr BaseName musi zawierać ścieżkę wobec której funkcja zwróci wartość relatywną.

Użycie jest proste:

Writeln(ExtractRelativePath('C:\Moje dokumenty\', GetCurrentDir + '\Foo.exe'));

Zobacz też:

0 komentarzy