Abort

Adam Boduch
Abort
Moduł: SysUtils
procedure Abort;

Procedura generuje tzw. cichy wyjątek (EAbort). Użycie tej procedury spowoduje wyskoczenie z obecnego bloku kodu i przeskoczenie do obsługi wyjątku. Oto przykładowy program:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
begin
  try
    Writeln('Rozpoczynamy działanie...');
    Abort;
    Writeln('Tutaj program już nie dojdzie...');
  except
    on E : Exception do
      Writeln(E.Message);
  end;
  Writeln('Koniec programu...');
 
  Readln;
end.

Uruchomienie programu spowoduje wyświetlenie na ekranie konsoli następującego rezultatu:

Rozpoczynamy działanie...
Operation aborted
Koniec programu...

Zobacz też:

0 komentarzy