Tan

Deti
Tan
Moduł: Math
function Tan(const X: Extended): Extended;

Funkcja zwraca wartość tangensa kąta podanego w parametrze X.

Parametr X zawiera miarę łukową kąta (w radianach).

Zobacz też:

0 komentarzy