SumOfSquares

Aldonix
SumOfSquares
Moduł: Math
```delphi function SumOfSquares(const Data: array of Double) : Extended; ```

Funkcja zwraca sumę kwadratów wszystkich wartości tablicy Data.

0 komentarzy