SumOfSquares

Aldonix
SumOfSquares
Moduł: Math
function SumOfSquares(const Data: array of Double) : Extended;

Funkcja zwraca sumę kwadratów wszystkich wartości tablicy Data.

0 komentarzy