StdDev

Aldonix
StdDev
Moduł: Math
function StdDev(const Data: array of Double) : Extended;

Funkcja oblicza odchylenie standardowe (pierwiastek kwadratowy z wariancji) z wszystkich elementów zawartych w tablicy Data.

0 komentarzy