Sinh

Aldonix
Sinh
Moduł: Math
function Sinh(X: Extended) : Extended;

Funkcja Sinh oblicza sinus hiperboliczny z liczby X.
Wartość liczby X podajemy w radianach.

0 komentarzy