Sin

Aldonix
Sin
Moduł: Math
function Sin(X: Extended) : Extended;

Funkcja zwraca wartość sinusa z liczby X. Wartość liczby X podajemy w radianach.

0 komentarzy