PopnStdDev

Aldonix
PopnStdDev
Moduł: Math
```delphi function PopnStdDev(const Data: array of Double) : Extended; ```

Funkcja oblicza odchylenie standardowe z wartości wszystkich danych zawartych w tablicy Data. Funkcja wykorzystywana jest w finansowych obliczeniach.

0 komentarzy