Ldexp

Aldonix
ArcTan
Moduł: Math
```delphi function Ldexp(X: Extended; P: Integer) : Extended; ```

Funkcja zwraca wartość obliczoną według następującego wzoru X*2^P, gdzie 2 jest podnieione do potęgi P.

0 komentarzy