Int

Aldonix
Int
Moduł: Math
```delphi function Int(X: Real) : Real; ```

Funkcja zwraca część całkowitą z liczby X.
X jest liczbą rzeczywistą.
Do pobrania częsci ułamkowej z liczby rzeczywistej służy funkcja Frac.

1 komentarz

A co z funkcja Trunc, po kiego ten Int?