Hypot

Aldonix
Hypot
Moduł: Math
function Hypot(X, Y: Extended) : Extended;

Funkcja zwraca długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym na podstawie dwóch przyprostokątnych X i Y , obliczną z twierdzenia Pitagorasa, Oba parametry wejściowe X i Y powinny być dodatnie (oznaczają długość).

0 komentarzy