DegToGrad

michalkopacz
DegToGrad
Moduł: Math
```delphi function DegToGrad(const Degrees: Extended): Extended; ``` Funkcja DegToGrad przelicza wartość kąta wyrażonego w stopniach na kąt wyrażony w gradach.

1g (grad) = (9/10)°

Zobacz też:

0 komentarzy