DegToCycle

michalkopacz
DegToCycle
Moduł: Math
```delphi function DegToCycle(const Degrees: Extended): Extended; ``` Funkcja DegToCycle przelicza wartość kąta wyrażonego w stopniach na kąt wyrażony w obrotach (cyklach).

1C (cykl, obrót) = 360°

Zobacz też:

0 komentarzy