CycleToRad

michalkopacz
CycleToRad
Moduł: Math
```delphi function CycleToRad(const Cycles: Extended): Extended; ``` Funkcja CycleToRad przelicza wartość kąta wyrażonego w cyklach (obrotach) na kąt wyrażony w radianach.

Zobacz też:

0 komentarzy